Lämmityksen vaikutus rakennuksen energiankulutukseen on meillä Suomessa edelleen merkittävä. Vaikka ilmasto muuttuu ja olemme saaneet nauttia poikkeuksellisen lämpimistä jaksoista kuluvan syksyn aikana, on rakennusten lämmittäminen kuitenkin vielä ajankohtaista talvikaudella.

Lämmityskustannukset aiheuttavat päänvaivaa taloyhtiöille ja kiinteistöjen omistajille. Hoitokulut ovat suuret ja tuotot sulavat, kun rakennuksia lämmitetään – usein jopa liikaa. Energiatehokkuus on suurimmassa osassa suomalaisista kiinteistöistä huonolla tolalla ja lämpöä karkaa harakoille. Samaan aikaan lämmityksen kustannukset nousevat. Ei kovin energiatehokasta – eikä myöskään kustannustehokasta.

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2015=100, kuluerät: lämmitys, vesi ja jätevesi, sähkö lähde: Tilastokeskus

Lämmityskustannukset kasvussa kiinteistöjen ylläpitokuluissa

Tilastokeskuksen syyskuussa julkaiseman kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin mukaan kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 1,6 prosenttia vuoden 2018 toisella neljänneksellä vuoden 2017 vastaavasta ajanjaksosta. Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat korjauskustannukset (2,7 %) ja toiseksi suurinta kustannusten kasvu oli lämmityksessä, 1,8 prosenttia.

Lämmitysmuodon vaihtaminen ja energiankulutus

Lämmityskustannuksiin ei vaikuta pelkästään lämmitysenergian hinta ja sen vaihtelu. Usein lämmityskulujen kasvaessa tai rakennusta suunniteltaessa pohditaan eri vaihtoehtoja ajatellen, että jokin toinen lämmitysvaihtoehto on pitkällä aikavälillä edullisempi kuin nykyinen tai suunniteltu ratkaisu. Lämmitysmuotoa harkittaessa ei usein huomioida, että lämmitystapa ei vaikuta rakennuksen lämmitystehon tarpeeseen. Kun halutaan minimoida lämmityskulut, on ensin selvitettävä mitä ollaan lämmittämässä ja onko kiinteistön lämmitystehon tarvetta mahdollista vähentää. Yleensä on – jopa merkittävästi.

 

”Lämmitysmuotoa pohdittaessa ei usein huomioida, että lämmitystapa ei vaikuta rakennuksen lämmitystehon tarpeeseen.”

Rakennuksen lämmitysenergiankulutukseen vaikuttavat useat sadat eri seikat. Näiden eri tekijöiden huomioiminen on mahdollista ammattilaisen avulla. Meillä on käytössämme älykäs ohjelmisto, joka huomioi kunkin rakennuksen yksilölliset ominaisuudet ja kiinteistön energiankulutukseen vaikuttavat tekijät. Ohjelmisto simuloi rakennuksen ja tekee simuloinnin pohjalta ehdotuksen toimenpideyhdistelmästä, joka on kiinteistölle  kannattavin sekä energiatehokkuuden osalta, että investointina. Nämä ovat ne rakennuksen lämmityksen todelliset säästönpaikat.

 

Suuria säästöjä ei saavuteta säätämällä

Energiatehokkuuden optimoinnilla viitataan usein talotekniikan automaatioratkaisuihin ja tarkoitetaan kulutukseen reagoimista tai kulutuksen jonkinlaista lyhyen aikavälin ennakoimista. Nämä eivät kuitenkaan vaikuta itse rakennuksen energiatehokkuuteen, vaan optimoivat käytönaikaista kulutusta. Käytönaikaisen energiankulutuksen optimointi on toki hyödyllistä sekin, mutta ei poista esimerkiksi huonoja rakenteellisia tai teknisiä ratkaisuja, joiden vuoksi lämmitysenergiaa kuluu merkittäviä määriä hukkaan.

Rakennuksen energiatehokkuuteen vaikuttaa toki myös sen fiksu käyttö. Jos esimerkiksi ikkunoita pidetään pakkasella auki pitkiä aikoja ja lattialämmitys on täydellä teholla jatkuvasti, on käyttäjällä peiliin katsomisen paikka. Suurimmat ja pitkän aikavälin säästöt saadaan kuitenkin aikaan, kun koko rakennuksen energiatehokkuus optimoidaan ja käyttö järkeistetään.

Tutustu palveluumme ja ota yhteyttä, kun lämmityskustannukset on saatava alas.