Löydämme teille kannattavimman kokonaisvaltaisen energiaratkaisun

Laskemme laiteriippumattomasti, miten energiatehokkuusinvestointi kohteessanne kannattaa toteuttaa. Ratkaisumme on aina kannattavin ja tuottaa parhaan sijoitetun pääoman tuoton.

Nykyteknologialla ja tekoälyllä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

Energiaratkaisun laskennassa käyttämämme ohjelmisto perustuu tekoälyä hyödyntävään tekniikkaan, joka käyttää dynaamista laskentaa simulointivaiheessa.

Huipputuloksia on mahdollista saada aikaan jo olemassa olevaa teknologiaa hyödyntämällä.

nollaE:n ero muihin ohjelmistoihin on energiavirtojen uudelleenjärjestely. Simuloinnin jälkeen ohjelmistomme käy läpi mittavan määrän toimenpiteitä, noin 1000:sta 30.000 isoon ja pieneen energiatehokkuutta parantavaan toimenpiteeseen. Tuhannet eri vaihtoehdot läpikäytyään ohjelmisto kertoo toimenpideyhdistelmän, joka on taloudellisesti kannattavin.

Puolueetonta ja yksilöllisesti laskettua tietoa päätöksenteon tueksi

  • kannattavin yhdistelmä energiatehokkuustoimenpiteitä kiinteistöllenne
  • kiinteistönne nykyisen energiakäyttäytymisen mallinnus
  • alustava investointisuunnitelma ratkaisun toteuttamiseksi
  • vertailulaskelmat vaihtoehtoisiin toimenpideyhdistelmiin
  • energiatehokkuusinvestoinnin sijoitetun pääoman tuotto
  • energiaratkaisun hiilidioksidipäästöt ja -säästöt

Palvelumme etenee prosessina

Simulointi eli lähtötilanteen kartoittaminen

Energiavirtojen
optimaalinen
uudelleenjärjestely

Kannattavin energiaratkaisu ja suunnittelun lähtökohdat

Simulointi kartoittaa kiinteistön energiakäyttäytymisen

Simuloinnissa kartoitetaan tuhansia yksityiskohtia kattavalla analyysillä. Selvitämme tarkasti minkälaiseen kohteeseen energiaratkaisua ollaan suunnittelemassa.

Tässä vaiheessa kartoitetaan muun muassa kohteen rakenteelliset ja talotekniset ominaisuudet sekä energiakäyttäytyminen. Ohjelmistomme laskee dynaamista laskentaa käyttäen tunti tunnilta jokaisen kWh:n, jonka rakennus kuluttaa vuodessa, mihin ja milloin. Simulointi on tärkeä vaihe ennen varsinaista optimointia.

Energiavirtojen uudelleenjärjestelyssä ohjelmisto laskee tuhansia yhdistelmiä

Ohjelmistomme laskee rakennukselle kaikki mahdolliset energiatehokkuutta parantavat toimenpideyhdistelmät ja poimii niistä esimerkiksi viisi optimaalisinta vaihtoehtoa vertailuun.

Vaihtoehtoiset toimenpideyhdistelmät ovat vertailtavissa sekä keskenään että saneerauskohteen nykytilan tai uudiskohteen suunnitellun ratkaisun kanssa.

Vertailulaskelmat auttavat päätöksenteossa

Laskelmista selviää paljonko toimenpideyhdistelmien toteuttaminen maksaa ja paljonko ne pitkällä aikavälillä todellisuudessa säästävät. Tulosraporttimme sisältää aina vertailun vaihtoehtoisiin ratkaisuihin, sekä kustannuslaskelman optimaaliselle energiaratkaisuinvestoinnille.

Toimenpideyhdistelmiä voidaan vertailla energiankulutuksen, kokonaiskustannusten, investoinnin takaisinmaksuajan, sijoitetun pääoman tuoton (ROI) sekä kiinteistön tuottoarvon (yield) mukaan. Ohjelmisto laskee myös, paljonko nollaE-optimoitu rakennus säästää hiilidioksidipäästöissä vuosittain.

Lisäpalvelumme

Laskelmien lisäksi tarjoamme lisäpalveluna myös kilpailutuksen, projektinhallinnan, LVI-erikoissuunnittelun sekä valvonta– ja seurantapalvelut joko nollaE:n tai yhteistyökumppaniemme toteuttamana.

  • Kilpailutus
  • Projektinhallinta
  • LVI-erikoissuunnittelu
  • Valvonta- ja seurantapalvelut