Koulut ja kampukset energiatehokkaiksi sisäilman laatua riskeeraamatta

Syksyn tultua tuhannet koululaiset, opiskelijat ja oppilaitosten henkilöstö ovat palanneet työn ääreen eri puolilla maata. Kymmenittäin opiskelijoita ja koululaisia istuu luokkahuoneissa ja luentosaleissa sekä urheilee liikuntatiloissa. Viikonloppuisin ja kesällä oppilaitokset ovat vähällä käytöllä tai jopa kokonaan kiinni.

Miten lämmitys ja viilennys hoituvat energiatehokkaasti rakennuksessa, joka on käytössä kausiluontoisesti? Eri vuorokaudenaikoina, viikonpäivinä ja vuodenaikoina hyvin erilaisella käytöllä olevien rakennusten energiatekniset ratkaisut on suunniteltava siten, että energiankulutus on minimoitu riippumatta siitä, mikä kiinteistön käyttöaste kulloinkin on. Tämä onnistuu energiatehokkuuden optimoinnilla, eli huolellisella laskennalla ja asiantuntevalla suunnittelulla.

Koulujen sisäilmaongelmat puhuttavat

Viime aikoina keskustelua on herättänyt koulujen sisäilmaongelmat. Sisäilmaan vaikuttavat muun muassa hiilidioksidin ja kosteuden määrä. Tehokas ilmanvaihto pitää nämä sopivalla tasolla hyvän sisäilman aikaansaamiseksi. Valitettavan usein kouluissa ja oppilaitoksissa ilmastointi kuitenkin sammutetaan, kun rakennus ei ole käytössä. Laitteiden kiinnilaitolla tavoitellaan energian ja rahan säästöä, mutta samalla tästä aiheutuu sisäilmaongelmia.

Useat 1960- ja 1970-luvulla rakennetut julkiset tilat ovat parhaillaan peruskorjattavana ja tämän vuoksi sisäilmakysymykset ovatkin erityisen ajankohtaisia. Rakennusten sisäilman laatua voidaan nimittäin parantaa merkittävästi peruskorjauksen ja energiasaneerauksen yhteydessä, kun rakennusten ilmanvaihto uusitaan. Samalla ilmanvaihtojärjestelmä saadaan vaihdettua energiatehokkaaksi, eikä laitteita tarvitse sammuttaa energiankulutuksen minimoimiseksi tilojen ollessa tyhjillään. Energiatehokas ilmastointi ja fiksu automaatio huolehtivat, että sisäilman laatu on kulloisenkin käyttöasteen mukaan optimaalinen, eikä energiaa kulu turhaan.

Energiasaneerauksella kokonaisuus hallintaan

Ilmastointi on vain yksi osa kokonaisuutta, kun puhutaan kiinteistön energiatehokkuuden optimoinnista. Optimoinnissa koko rakennus ja sen energiankulutus lasketaan simulointiohjelmalla jokaista yksityiskohtaa myöten. Tuloksista nähdään muun muassa, missä lämpöenergiaa kuluu ja mitä toimenpiteitä energiatehokkuuden optimoimiseksi tulisi tehdä.

Energiatehokkuuden optimoinnissa energiaratkaisut suunnitellaan rakennuksen käytön ja sisäilman laatuvaatimuksien mukaisesti. nollaE on suunnitellut energiaratkaisuja useisiin julkisiin tiloihin, muun muassa kouluihin. Suunnittelemissamme ratkaisuissa ilmanvaihdon lämmöntalteenoton hyötysuhde on niin korkea, ettei ilmastointia tarvitse sammuttaa säästöjen aikaansaamiseksi. Olemme mukana parantamassa koulujen ja oppilaitosten energiatehokkuutta ja samalla myös sisäilmaa. Ota yhteyttä, mikäli energiasaneeraus on ajankohtainen.