Hankkeen lämmön kausivarastoinnin eri vaiheet

Kuva Malachi Witt Pixabaystä

Onko rakennushankkeenne hanke- tai esisuunnitteluvaiheessa, ja haluatte tietää lisää lämpöenergian kausivarastoinnista? Kenties harkitsette sitä, miten kesällä talteen otettu energia voidaan ottaa talvella käyttöön. Teimme eri vaiheista listan, jonka avulla kausivarastoinnin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä.

  1. Huomioi varastointiin liittyviä reunaehtoja ja käy läpi prosessin eri vaiheet

Käsillänne on hankesuunnitelma, jota tehdessä täytyy tietää ainakin jollakin tasolla, millaisia erilaisia mahdollisuuksia on hyödyntää rakennuksen lämpökuormaa. Lähialueen lämpökuormat tulee tutkia myös, koska niitä voidaan hyödyntää suoraan tai varastoimalla. Yleensä heti alkuvaiheessa hankkeeseen tarvitaan energiasuunnittelija, jonka tuntee koko aihealueen. nollaE:n energia-asiantuntijat ovat mukana auttamassa heti tässä vaiheessa, sillä varastoinnin suunnittelua varten kohteeseen olisi hyvä tehdä simulointi ja energiavirtojen uudelleenjärjestely.

  1. Varmista, että teillä on tarvittavat lähtötiedot

Suunnittelun alkuvaiheessa täytyy tietää koko varastoinnin ketjun osat. Tässäkin energia-asiantuntijamme voivat kyselyn kautta selvittää lämmön synty-, varastointi- ja hyödyntämispaikat sekä siirron osien välillä. Perus- ja lähtötiedot jokaisen ketjun osan kohdalta on tärkeää tietää. Tässä vaiheessa määritellään myös lämpövarastomahdollisuus: tuleeko se maankamaraan vai maan alle? Minkälaisissa toiminnossa lämpöä tullaan hyödyntämään? Milloin tarvetta lämmölle on ja millaisia keskinäisiä hyötysuhteita lämmölle saadaan?

  1. Luvat ja lait, jotka tulee ottaa huomioon

Lämpöenergian varastointia koskeva lainsäädäntö ja määräykset löytyvät helpoiten Ympäristöministeriön Energiakaivo-oppaasta, sillä aiheeseen sovelletaan samoja määräyksiä ja lakipykäliä kuin energiakaivojen rakentamiseen.

  1. Teidän hankkeellenne sopiva kausivarastointijärjestelmä

Kaikki maanalaiset lämpöenergian kausivarastoinnit käyttävät nimeä Underground Thermal Energy Storage (UTES) ja lämpöenergian kausivarastointia kutsutaan Seasonal Thermal Energy Storage. Näiden alakategoriat ovat järjestelmät, jotka ovat suomeksi pohjavesilämpö-, porareikälämpö-, luolalämpö- ja putkitettu maalämpövarasto. Kausivarastointia voidaan tehdä myös maanpäällisiin varastoihin, esimerkiksi suuriin vesialtaisiin tai säiliöihin. Vaihtoehtoja on siis hyvin monia, mutta mikä sopii millekin kohteelle, vaatii huolellista selvitystyötä.

  1. Hukkalämmön ja lämmön hyödyntämiseen ja keräämiseen useita tapoja

Lämpöä voidaan varastoida esimerkiksi energiakaivoihin, rakennuksen alle maaperään tai vaikkapa aurinkokeräimillä kerättyyn käyttövesivaraajaan. Markkinoilla on monia aurinkolämpöjärjestelmiä ja sen lisäksi hybridikeräimiä, joilla voidaan varastoida lämpöä ja sähköä. Lämmön keräämisen keinoja on valtavasti. Esimerkiksi asfalttikerroksen alta voidaan kerätä lämpöä ja vesistölämpöä voidaan hyödyntää.

  1. Jokainen kohde tarvitsee tarkastella erikseen

Jotta jokaiselle kohteelle voidaan saada kustannusarvio, on se tarkasteltava huolellisesti erikseen. Lämpövarastoja on toteutettu Suomessa monenlaisiin saneeraus- kuin uudisrakennuskohteisiin, joten asiantuntijoita tähän alueeseen löytyy. nollaE on erikoistunut tähän alueeseen, ja olemme edelläkävijöitä energiatehokkuudessa. Yksi suurimpia kausivarastointia hyödyttävistä energiajärjestelmistämme on Turun toriparkin aurinkolämpöjärjestelmä, jossa auringon lämpöenergiaa varastoidaan maahan kesän aikana. Osoitamme aina asiakkaalle taloudellisesti kannattavimmat toimenpideyhdistelmän, joista yhtenä voi olla kausivarastoinnin hyödyntäminen.

Kysy meiltä neuvoa, mikä teitä kiinnostaa lämpöenergian kausivarastointi tai yleensäkin energiatehokkuus.