Energiatehokkuus kasvattaa kiinteistön arvoa ja tuottaa sijoituksena

Kiinteistösijoittajan näkökulmasta kiinteistön arvoa ja hallinnoinnin kustannustehokkuutta tarkastellaan useimmiten kiinteistön hallintakulujen ja vuokratuoton kautta, vaikka energiatehokkuus on yksi merkittävimmistä kiinteistön arvoon ja sen ylläpidon kustannustehokkuuteen vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi energiatehokkuustoimenpiteet ovat sijoitus, jolle on mahdollista saada merkittävää tuottoa.

Rakennuttajan kannalta energiatehokkuuden optimoiminen kannattaa sekä kiinteistön arvon, että pitkän aikavälin kustannusten hallinnan kannalta. Energiatehokas rakentaminen on myös vastuullista toimintaa.

Investointikustannukset hallintaan

Energiaratkaisujen investointikustannuksia ajatellaan rakentamisen yhtenä kulueränä, ja niitä tarkastellaan usein pelkän takaisinmaksuajan kautta. Energiatehokkuustoimenpiteet ja energiatehokas lämmitysjärjestelmä tulisi kuitenkin nähdä myös erinomaisena sijoituksena. Kun energiatehokkuustoimenpiteet suunnitellaan kattavasti koko kiinteistön erityiset ominaisuudet huomioiden, pystytään energiainvestointi suunnittelemaan taloudellisesti kannattavaksi. Kokonaisvaltaisella suunnittelulla aikaan saadut säästöt lämmitys- ja viilennyskuluissa ovat ratkaisevassa osassa.

nollaE on kehittänyt tiettävästi markkinoiden kattavimman ohjelmiston, joka laskee kiinteistöjen energiankulutuksen jokaista yksityiskohtaa myöten simuloimalla rakennuksen annettujen yksilöllisten lähtötietojen, sekä erittäin laajan datan perusteella. Näin jokaiselle kiinteistölle voidaan laskea taloudellisesti optimaalisin energiaratkaisu.

Paras tuotto energiatehokkuustoimenpiteille

Kun energiajärjestelmä vaihdetaan uuteen tai suunnitellaan uudiskohteeseen nollaenergiaratkaisuna, saadaan energiankulutuksen minimoimisella saavutettu säästö maksamaan investointi takaisin usein varsin lyhyellä aikajaksolla. Takaisinmaksuaika ei kuitenkaan ole relevantti mittari energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden kannattavuudelle. Sen sijaan kiinteistön arvo on. Kiinteistön arvo nousee, kun sen yield eli suora tuotto, paranee välittömästi energiatehokkuustoimenpiteiden toteuttamisen myötä.

Koska nollaE on riippumaton konsultointitoimisto, ratkaisut ja laitteet suunnitellaan kuhunkin kohteeseen räätälöidysti, mitään tiettyä toimittajaa suosimatta. Myös tällä tavoin saadaan kuhunkin kohteeseen suunniteltua sekä taloudellisesti järkevin, että energiatehokkuudeltaan optimaalisin vaihtoehto.

nollaE:n toimitusjohtaja Nikolas Salomaa kertoo videolla energiatehokkuuden optimoinnista ja siitä, miten energiatehokkuustoimenpiteet vaikuttavat kiinteistön arvoon.

nollaE:n palveluista voit lukea lisää täältä.