Energiaratkaisun yksilöllinen suunnittelu on kiinteistön energiatehokkuuden edellytys

Kiinteistön energiatehokkuutta voidaan parantaa fiksuilla valinnoilla suunnitteluvaiheessa, tekemällä erilaisia toimenpiteitä saneerauksen yhteydessä ja käyttämällä kiinteistöä energiataloudellisesti. Merkittävin säästö saadaan kuitenkin aikaan, kun kiinteistölle tehdään energiaratkaisun yksilöllinen suunnittelu. Paras vaihtoehto kiinteistön energiatehokkuuden optimoimiseksi on energiaratkaisun uudelleenjärjestely.

Uudelleenjärjestelyssä energiaratkaisu perustuu tarkkaan laskentaan ja kiinteistön yksilölliset ominaisuudet huomioivaan suunnitteluun, minkä lisäksi ratkaisulle lasketaan paras mahdollinen sijoitetun pääoman tuotto.

Simulointi kartoittaa kiinteistön ominaisuudet ja energiantarpeen

nollaE on kehittänyt tiettävästi markkinoiden kattavimman ja tarkimman rakennusten energiatehokkuuden simulointiohjelmiston. Simuloinnissa kartoitetaan tuhansia yksityiskohtia. Ohjelmisto huomioi laskennassaan kiinteistön yksilölliset ominaisuudet lämpöhäviöistä ja rakenteellisista ratkaisuista maantieteellisiin taustatekijöihin. Simuloinnin laskenta tuottaa kattavan analyysin kiinteistön lämmitystehon tarpeesta, oli kyseessä sitten uudisrakennus tai saneerauskohde.

Uudet rakennukset simuloidaan suunnitteluvaiheessa, mieluiten heti idean synnyttyä. Muutosten vaikutus kustannuksiin on simuloinnin jälkeen helppo todeta. Vanhojen rakennusten energiaremontti on järkevintä tehdä muun saneerauksen yhteydessä.

Optimoinnilla parhaisiin tuloksiin

Kun kiinteistöön halutaan optimoitu energiaratkaisu, eli mitoitukseltaan juuri oikeanlainen, taloudellinen ja energiatehokas kokonaisuus, valinta on nollaE. Simulointiohjelman avulla selvitetään kiinteistön todellinen lämmitystehon tarve, minkä jälkeen suunnitellaan juuri kyseiselle rakennukselle optimoitu energiaratkaisu. Emme siis myy laitteita, vaan energiaratkaisua. Olemme laiteriippumattomia.

Rakennuksen energiatehokkuutta voi parantaa sadoilla eri tavoilla. Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen on tärkeä asia, mutta vain yksi muiden joukossa. Paras ratkaisu on yhdistelmä erilaisia toimenpiteitä, jotka ovat jokaiselle kiinteistölle simulointitulosten perusteella yksilöllisesti suunniteltuja, eli optimoituja.

nollaE tuottaa puolueettoman, järkevän ja taloudellisen suunnitelman energiatehokkaasta kiinteistöstä.

Vaihtoehtojen vertailu ja kustannuslaskelma investoinnille

Järkevintä on suunnitella ensin kokonaisuus, eli yksilöllinen energiaratkaisu, jonka jälkeen vasta pohditaan toteutusta. nollaE:n laskelmat tarjoavat tärkeää tietoa ja oivaltavaa tukea päätöksentekoon. Selvitämme, mitä toimenpideyhdistelmät maksavat tehdä ja paljonko ne pitkällä aikavälillä todellisuudessa säästävät.

Sen lisäksi, että suunniteltu energiaratkaisu on optimaalinen ja tuottaa asiakkaalle useimmissa tapauksissa merkittävät säästöt, saavat asiakkaamme lisäksi puolueetonta tietoa kannattavimmista vaihtoehdoista. Optimointiraporttimme sisältää aina vertailun vaihtoehtoisiin ratkaisuihin, sekä kustannuslaskelman optimaaliselle energiaratkaisuinvestoinnille.

Annamme sitoutumattoman suosituksen kiinteistön energiatehokkuuden toteuttamiseksi. Laskelman lisäksi hoidamme asiakkaan halutessa myös kilpailutuksen ja LVI-suunnittelun. Lisäksi kauttamme on mahdollista tilata myös valvonta- ja seurantapalvelut.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.