Taloudellisesti kannattavin yhdistelmä energiatehokkuustoimenpiteitä

Me nollaE:ssä laskemme puolestasi, miten energiatehokkuusinvestointi kohteessasi kannattaa toteuttaa. Tuotamme vain olennaista ja puolueetonta tietoa, ja helpotamme näin päätöksentekoa. Sinun ei siis tarvitse valita eri vaihtoehtoja ilman asiantuntemusta tai laitevalmistajien myyntipuheiden perusteella. Ratkaisumme on aina taloudellisin ja tuottaa investoinnillesi parhaan sijoitetun pääoman tuoton.

Käytämme edistyksellistä, dynaamisen laskennan ohjelmistoa, joka simuloi rakennuksen ja laskee sille taloudellisesti kannattavimman yhdistelmän energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä.

Simuloinnissa rakennus käydään läpi yksityiskohtaisesti ja selvitetään suunnittelun lähtötilanne. Ohjelmistomme laskee tunti tunnilta jokaisen kWh:n, jonka rakennus kuluttaa vuodessa, mihin ja milloin.

Optimointivaiheessa ohjelmisto muuttaa rakennusta eri tavoin tuhansia kertoja ja tekee sekä teknisiä, että taloudellisia laskelmia. Noin 30.000 vaihtoehtoyhdistelmää laskettuaan ohjelmisto ehdottaa taloudellisesti kannattavinta toimenpideyhdistelmää.

Simulointi kartoittaa kiinteistön ominaisuudet ja energiantarpeen

Ennen optimointia rakennus simuloidaan. Simuloinnissa kartoitetaan tuhansia yksityiskohtia. Ohjelmisto huomioi laskennassaan kiinteistön yksilölliset ominaisuudet muun muassa sen energiakäyttäytymisestä, taloteknisistä ja rakenteellisista ratkaisuista maantieteellisiin taustatekijöihin. Simuloinnin laskenta tuottaa kattavan analyysin kiinteistön lähtötilanteesta oli kyseessä sitten uudisrakennus tai saneerauskohde.

Uudet rakennukset simuloidaan suunnitteluvaiheessa, mieluiten heti idean synnyttyä. Muutosten vaikutus kustannuksiin on simuloinnin jälkeen helppo todeta. Vanhojen rakennusten energiaremontti on järkevintä tehdä muun saneerauksen yhteydessä.

Optimoinnilla parhaisiin tuloksiin

Optimointivaiheessa ohjelmistomme laskee 1000:sta jopa 30.000:een energiatehokkuutta parantavaa toimenpideyhdistelmää riippuen kohteesta. Se käy läpi taloudellisesti järkevimmät ja laiteriippumattomat vaihtoehdot juuri kyseiselle rakennukselle optimoituna. Ohjelmistomme ei siis laske pelkkää energiaratkaisua yksittäisenä osana rakennusta, vaan tarkastelee kiinteistöä kokonaisuutena. Optimoinnissa selvitetään, mitä eri toimenpideyhdistelmät maksavat tehdä ja paljonko ne pitkällä aikavälillä todellisuudessa säästävät.

Ohjelmiston laskennan tuloksena tuottamat vaihtoehtoiset toimenpideyhdistelmät ovat vertailtavissa sekä keskenään että saneerauskohteen nykytilan tai uudiskohteen suunnitellun ratkaisun kanssa. Ohjelmistomme laskee rakennukselle kaikki mahdolliset energiatehokkuutta parantavat toimenpideyhdistelmät ja poimii niistä esimerkiksi viisi optimaalisinta vaihtoehtoa vertailuun. Ohjelmisto laskee myös, paljonko nollaE-optimoitu rakennus säästää hiilidioksidipäästöissä vuosittain.

Vaihtoehtojen vertailu ja kustannuslaskelma investoinnille

Optimointiraporttimme sisältää aina vertailun vaihtoehtoisiin ratkaisuihin, sekä kustannuslaskelman optimaaliselle energiaratkaisuinvestoinnille.

Vertailussa toimenpideyhdistelmiä tarkastellaan erilaisten muuttujien mukaan. Toimenpideyhdistelmiä voidaan vertailla energiankulutuksen, kokonaiskustannusten, investoinnin takaisinmaksuajan, sijoitetun pääoman tuoton (ROI) sekä kiinteistön tuottoarvon (yield) mukaan.

Annamme sitoutumattoman suosituksen kiinteistön energiatehokkuuden toteuttamiseksi. Laskelman lisäksi hoidamme asiakkaan halutessa myös kilpailutuksen ja LVI-suunnittelun. Lisäksi kauttamme on mahdollista tilata myös valvonta- ja seurantapalvelut.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.