Energia-avustus kannustaa asuinrakennuksen energiatehokkuuden parantamiseen

Energiasaneeraus kerrostalo lämpöhäviötAsumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin energia-avustusta tulevina vuosina. Energia-avustuksen toivotaan edistävän asuinrakennusten energiatehokkuutta ja uusiutuvien energianlähteiden käyttöä, sekä näin vähentävän asumisen aiheuttamia ilmastopäästöjä.

Energia-avustusta voi saada enintään 50 prosenttia korjaushankkeen toteutuneista kustannuksista. Myös suunnittelukustannuksiin on mahdollista hakea avustusta. Energia-avustusta voi saada esimerkiksi kerrostalossa jopa 4000-6000 euroa asuntoa kohti, riippuen siitä mille tasolle energiatehokkuudessa korjaustoimenpiteiden myötä päästään.

Avustusta voi saada energiatehokkuuden parantamiseen, energian käytön tehostamiseen, sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen, järjestelmän säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen sekä järjestelmän oikean toiminnan varmistamiseen.

Energiaremontin suunnitteluun asiantuntija avuksi

Mikäli mielii nostaa asuinrakennuksensa energiatehokkuuden erinomaiselle tasolle, kannattaa jo suunnitteluvaiheessa käyttää asiantuntijan apua. Paras mahdollinen energiatehokkuusratkaisu on simuloinnin ja optimoinnin perusteella suunniteltu, rakennuksen yksilölliset ominaisuudet huomioiva yhdistelmä toimenpiteitä. Optimaalisen ja taloudellisesti järkevimmän toimenpideyhdistelmän tuottaa nollaE:n ohjelmisto, joka laskee energiatehokkuusinvestoinnille parhaan sijoitetun pääoman tuoton.

Energia-avustusta voi hakea jo lokakuun 2019 alusta muodostuneisiin energiaremontin suunnittelukustannuksiin. Avustusta myönnetään 1.1.2020 jälkeen muodostuneisiin toteuttamiskustannuksiin. Energia-avustuksen hakijan on avustusta hakiessaan toimitettava ammattilaisen allekirjoittama suunnitelma ja kustannusarvio toimenpiteistä, joilla rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan vähintään avustuksen edellyttämään tasoon.

Optimoinnilla paras ja kannattavin lopputulos

Suunnitelman ja kustannusarvion hankkiminen tapahtuu helpoiten ottamalla yhteyttä nollaE:hen ja teettämällä rakennukselle energiatehokkuuden optimointi. nollaE-optimoinnilla energiatehokkuutta parantavan korjaushankkeen toteuttaja varmistaa, että energiaremontti on suunniteltu räätälöidysti juuri kyseiselle rakennukselle. Optimoitu energiaratkaisu on mitoitukseltaan juuri oikeanlainen, taloudellinen ja energiatehokas kokonaisuus. Saavutettava energiatehokkuuden taso on useimmiten merkittävästi korkeampi, kuin säädökset edellyttävät. Optimoinnilla on myös mahdollista aikaan saada lähes nollaenergiatason ratkaisuja, riippuen rakennuksen ominaisuuksista.

Optimoinnin tuottama laskelma kertoo taloudellisesti kannattavimman toimenpideyhdistelmän lisäksi vertailun vaihtoehtoisiin ratkaisuihin sekä nykytilanteeseen. Energia-avustuksen saaminen edellyttääkin vertailun aiemman tilanteen sekä energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamisen jälkeisen tilanteen välillä. nollaE:ssä tämä kuuluu optimointiin. Lisäksi energiatehokkuuden parantuminen on osoitettava energiatodistuksella. Se on myös saatavissa nollaE:n asiantuntijoilta osana palveluamme.

Energia-avustus kannattaa siis hyödyntää ja näppärin tapa taata rakennukselle taloudellinen ja vähäpäästöinen energiaratkaisu on teettää se asiantuntijan suunnittelemana.

Ketkä voivat hakea energia-avustusta:
– kerros- ja rivitaloyhtiöt
– valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt, joille myönnetään perusparannuskorkotukilainaa
– omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat
– avustusta myönnetään kaikenikäisiin rakennuksiin

Mitä energia-avustuksella voidaan toteuttaa:
– mitä tahansa energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä

Kuinka paljon energia-avustusta voi saada:
– enintään 50 prosenttia korjaustyön kustannuksista
– 4000 euroa asuntoa kohti kerros- tai rivitalossa
– 6000 euroa asuntoa kohti, kun rakennus korjataan lähes nollaenergiatasolle

Minkälaiset tulokset on saavutettava energia-avustuksen saamiseksi:
– kerros- tai rivitalo vähintään 20 % energiatehokkaammaksi kuin voimassaolevat säädökset edellyttävät
– omakoti- tai paritalo vähintään 30 % energiatehokkaammaksi kuin voimassaolevat säädökset edellyttävät

Ympäristöministeriön tiedote 19.12.2019
Asuinrakennuksille myönnettävissä yhteensä 100 miljoonaa euroa energia-avustuksia vuosille 2020-2022