Auringon lämpöenergia hyötykäyttöön ja talteen

aurinkoenergia auringon lämmön varastointi lämmönvarastointi aurinkolämpöAurinko on lämmittänyt viime viikkoina helteisesti ja monet ovat jo kuumuuteen kyllästyneetkin. Vaikka asunnon tai muiden kiinteistöjen lämmittäminen ei tällä hetkellä ehkä tunnu ajankohtaiselta, kannattaa rakennusten energiaratkaisuja pohtia koko vuodenkierron kannalta. Etenkin, mikäli on suunnittelemassa uudisrakennusta tai energiasaneerausta. Auringon lämpöä voi nimittäin varastoida ja hyödyntää myöhemmin lämmityskaudella. Ja Suomessa talvikaudella lämmittäminen on edelleen tarpeen.

Auringon lämpöä kerätään eri keinoin

Aurinko on erinomainen lämpöenergian lähde ja sen tuottaman lämmön hyödyntämiseen rakennuksissa on kehitetty erilaisia ratkaisuja. Aurinkolämpöä voidaan kerätä esimerkiksi aurinkokeräimillä, jotka usein asennetaan rakennuksen katolle. Rakennusten ympäristöistä lämpöä on mahdollista ottaa talteen esimerkiksi asvaltista, vesistöistä ja maaperästä. Lämpö varastoidaan tyypillisesti joko vesivaraajaan, rakennuksen rakenteisiin, perustusten alle, maaperään vaakaputkistoina tai lämpökaivon kautta kallioon.

Auringon tuottamaa lämpöenergiaa varastoidaan enimmäkseen lyhytaikaisesti, muutamiksi vuorokausiksi. Näin tasataan sään muutosten aiheuttamaa tai vuorokauden aikana tapahtuvaa lämpötilan vaihtelua. Lämpöenergian pitempiaikainen varastointi on kuitenkin myös mahdollista. Auringon tuottaman lämpöenergian hyödyntäminen kausivaihteluissa ja lämmön pitempiaikainen varastoiminen on tulevaisuudessa energiatehokkuuden kannalta myös järkevää.

Energiapaalut lataavat lämpöä maaperään

Lämpöenergian ympärivuotista varastointia tutkitaan muun muassa Turun ammattikorkeakoulun LÄMPÖÄ-hankkeessa. ”Lämpövarastoinnin avulla voidaan saavuttaa taloudellista säästöä pienentämällä tuotantohuippua, kun osa tarvittavasta lämpöenergiasta saadaan varastoitua ja käytettyä tuotantohuipun ulkopuolella”, kertoo lehtori Rauli Lautkankare Turun ammattikorkeakoulusta.

Energiapaalut, jotka ovat joko teräsputki- tai betonipaaluja sisällään jäätymistä estävää nestettä sisältävä lämmönkeruuputkisto, mahdollistavat kesällä maahan varastoidun lämmön ottamisen talvella kulutukseen. Lisäksi energiapaalujen avulla rakennuksia on mahdollista viilentää kesällä ja samalla ladata lämpöä maaperään talvella tarvittavaa käyttöä varten. Energiapaalujen avulla lämpöä voidaan varastoida siis pitkäaikaisesti kallioperään tai esimerkiksi maanalaisiin vesistöihin. Energiapaalut mahdollistavat lämmön kausivarastoimisen myös omakotitaloissa.

Maanalaisia lämpövarastoja tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti

Maanalaiset lämpövarastot ovat jatkuvan tutkimuksen kohteena, koska ne ovat sekä taloudellisesti että energiatehokkuuden kannalta kiinnostava vaihtoehto rakennusten energiaratkaisuissa. nollaE on mukana edistämässä tutkimusta omalta osaltaan. Yhden tuoreen maanalaisia energiavarastoja käsittelevän tieteellisen tutkimuksen tuloksia voi tarkastella artikkelista ”Micropile Operated Thermal Energy Storages below the Building”. Artikkelin ovat toimittaneet lehtori Rauli Lautkankare Turun ammattikorkeakoulusta, nollaE Oy:n toimitusjohtaja Nikolas Salomaa sekä Teppo Arola, johtava asiantuntija Geologian tutkimuskeskuksesta ja yliopettaja, tekniikan tohtori Jouko Lehtonen Turun ammattikorkeakoulusta. Artikkeli on vastikään julkaistu IFCEE 2018: Recent Developments in Geotechnical Engineering Practice -julkaisussa.

Aurinko jatkaa paistamistaan ja lämmittää tulevinakin kesinä. Tuo energia kannattaa hyödyntää ja säästää samalla energiakustannuksissa. Jos auringon lämmön hyödyntäminen kiinnostaa rakennuksesi energiaratkaisuissa, ota yhteyttä.