Turun Toriparkista nollaenergiaparkki innovatiivisella ratkaisulla

Turun Toriparkki on valmistuessaan tiettävästi Euroopan ensimmäinen nollaenergiaparkki. Nollaenergiaratkaisulla maanalainen pysäköintilaitos tuottaa vähintään käyttämänsä määrän energiaa. Turun Toriparkin suunnittelua on ohjannut energiatehokkuus. Energiatehokkuuden optimoinnista ja pysäköintilaitoksen energiaratkaisun suunnittelusta vastaa energiatehokkuuden konsulttitoimisto nollaE.

”Energiatehokkuuden optimointi tällaisissa hankkeissa on merkittävä osa suunnittelua, jolla varmistetaan alhaisin mahdollinen energiankulutus koko rakennuksen elinkaaren ajan. Samalla olemme suunnitelleet Turun Toriparkin ja sen ympäristön kannalta kestävän kehityksen mukaisen, teknisesti ja taloudellisesti parhaan mahdollisen energiaratkaisun”, kertoo nollaE:n toimitusjohtaja Nikolas Salomaa.

nollaE:n suunnittelema ratkaisu vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 950 tonnia vuosittain. Innovatiivinen suunnittelu yhdistää aurinkoenergian, geotermisen energian ja maanalaisen lämmön varastoinnin. Maaperätutkimukset ja lämmönjohtavuuden mittaustulokset ovat hankkeen kannalta erittäin myönteiset.

”Turun Toriparkin sijainti on sellainen, että maaperä mahdollistaa tällaisen ratkaisun hyödyntämisen täydellisesti. Turun Toriparkissa päästään laskelmiemme mukaan huipputuloksiin lämpöenergian talteenotossa ja hyödyntämisessä”, Salomaa kertoo.

Kesäaikaan kauppatorille paistavan auringon lämpöenergia kerätään talteen torin pinnoituksen alle asennettavilla putkistoilla. Kerätty lämpö varastoidaan energiapaalujen avulla savimaahan 50 metrin syvyyteen torin alle. Kesän aikana lämpövarastoon ladattava lämpöenergian määrä on 11,2 GWh ja lämpöteho energiaratkaisussa on arviolta 6,6 MW. Talteen otettavan lämpöenergian määrä vastaa noin 560 omakotitalon vuosittaista lämmönkulutusta.

Valmistuessaan ratkaisu on oletettavasti maailman suurin auringon lämpöenergian varasto. ”Tiettävästi missään muualla ei ole toteutettu yhtä suurta aurinkolämpövarastoa. Kanadan Albertassa on toteutettu 53 omakotitalon lämmitysakku, mutta laskennallisesti tämä on kymmenen kertaa suurempi”, kertoo Salomaa.

Myös kauppatorin tulevan sulanpitojärjestelmän vaatima lämpöenergia on suunniteltu toteutettavan samalla tekniikalla. Kesän aikana varastoitu lämpöenergia käytetään talvella maanalaisen parkkihallin lämmitykseen ja pysäköintitilan yläpuolella olevan torialueen sulana pitämiseen.

”Turun Toriparkki haluaa olla energiaratkaisullaan edelläkävijä Suomessa. On hienoa, että meiltä löytyy tällaista osaamista ja uudenlaista ajattelua rakennusten energiatehokkuuden optimoinnissa ja energiaratkaisujen suunnittelussa”, Jari Pölönen, T-Parkin toimitusjohtaja kiittelee.

Turun Kauppatorin alle sijoittuvien pysäköintitilojen rakentaminen on osa Turun keskustan kokonaisuudistusta. Kesän 2018 aikana torilla tehtiin arkeologisia kaivauksia ja varsinaiset rakennustyöt alkoivat kuluneen syksyn aikana.