Rakennusten energiatehokkuus on tärkeä osa kiertotalouden kokonaisuutta

Jotta rakennus- ja kiinteistöalasta saadaan kestävä, pitää osaamisen ja uskalluksen kasvaa. Silloin pystytään hyödyntämään uusia mahdollisuuksia. nollaE:n tarjoamat energiaratkaisut ovat keskeinen osa kestävän rakentamisen elinkaariajattelua.

nollaE osallistui kesäkuun alussa Green Building Council Finlandin, Turku Science Park Oy:n sekä Valonian yhteistyössä järjestämään kiertotaloustapahtumaan.  Tapahtuma kokosi yhteen varsinaissuomalaisia kiinteistö-ja rakennusalan osaajia. Tapahtumassa käsiteltiin erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan uusia osaamisen tarpeita, joita kiertotalouden kehittäminen sekä uusiin mahdollisuuksiin tarttuminen vaativat.

nollaE:n toimitusjohtaja Nikolas Salomaa esitteli tapahtumassa Rauman keskustaan toteutettua kauppakeskuksen ja kerrostalojen muodostamaa energiayhteisöä. Ensimmäinen käytön aikainen hiilineutraali kauppakeskus on hyvä esimerkki siitä, miten totutusta poikkeavalla ajattelulla ja rohkeilla ratkaisuilla on mahdollista saada aikaan kovia tuloksia.

Vauhdilla kohti kiertotaloutta

Suomen ensimmäinen käytön aikainen hiilineutraali kauppakeskus Raumalla.

Kiinteistö- ja rakennusalan siirtymää kiertotalouteen vauhdittavat erilaiset tiekartat ja muutokset lainsäädännössä. Esimerkiksi Suomen kansallisen kiertotalousohjelman mukaisesti alalla otetaan kiertotalouskriteerit käyttöön kaikissa julkisissa hankkeissa vuodesta 2022 lähtien.

Turun kiertotaloustiekartan mukaisesti kaupungin tulisi olla päästötön vuonna 2029 ja jätteetön sekä resurssiviisas vuoteen 2040 mennessä. Rakentamisen osalta tämä tarkoittaa resurssiviisaasti suunniteltua rakennettua ympäristöä.

”Hienoa, että tärkeän asian eteen on alettu tehdä töitä. nollaE:n tarjoamat ratkaisut sekä uudenlainen ajattelu ovat ehdottoman tärkeitä resurssiviisauden ja muiden tavoitteiden saavuttamisen kannalta”, kertoo Salomaa.

Huomio käytön aikaisiin päästöihin

Kiertotaloudella on suuri rooli kiinteistö- ja rakennusalan kestävyydessä. Elinkaariajattelussa on keskeistä, että materiaalit ja niiden raaka-aineet tuotetaan kestävästi ja vastuullisesti. Yhtä merkittävää on kehittää ja laajentaa purkumateriaalien kierrätystä.

”On hyvä kuitenkin muistaa, että noin 63 prosenttia rakennusten hiilijalanjäljestä muodostuu niiden käyttöiän aikana. Siksi rakennusten energiankulutuksen tehokas vähentäminen onkin niin merkittävä osa kiertotaloudellista kokonaisratkaisua”, Salomaa sanoo.

Käytön aikaisten päästöjen karsiminen on myös taloudellisesti kannattavaa.

”Noin tuhannen kohteen kokemuksella voin sanoa, että taloudellisesti kannattavin ratkaisu energian säästämiseksi on aina osoittautunut myös ekologisimmaksi. Kun energiatehokkuus tuo myös rahallista säästöä, niin motivaatio kestävien ratkaisujen tekemiseksi kasvaa huomattavasti. Meidän mallillamme päästöt pienenevät ja säästöt kasvavat”, Salomaa kertoo.

Uusia ajattelutapoja ja toimintamalleja

Kiertotalouden juurtuminen kiinteistö- ja rakennusalalle vaatii ajattelutapojen ja toimintamallien muutosta – sekä palveluntarjoajilta että tuottajilta. Hankkeita tulisi lähestyä nykyistä kokonaisvaltaisemmin.

”Kokonaisvaltaisuus koskee yksittäisten rakennusten lisäksi eri rakennusten muodostamia energiayhteisöjä. Esimerkiksi Rauman kohteessamme ostoskeskuksen hiilineutraalius syntyi hukkalämmön hyödyntämisestä viereisissä kerrostaloissa. Päästöt ovat laaja kokonaisuus, joten niiden vähentäminenkin vaatii laaja-alaista ajattelua”, sanoo Salomaa.

Salomaan mukaan on tärkeää, että palveluntilaajat uskaltavat asettaa tarpeeksi kunnianhimoiset tavoitteet.

”Jos ei vaadi parhaita mahdollisia tuloksia, niin niitä ei myöskään saada. Totutuilla toimintatavoilla päästään vain tiettyyn pisteeseen asti. Pitää tavoitella jotain suurempaa. Kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttaminen vaatii tietysti oikeat yhteistyökumppanit, toimintatavat ja prosessit. Juuri näitä asioita nollaE tarjoaa asiakkailleen”, kertoo Salomaa.

Tapahtuman tallenteen voit katsoa täältä.