World Green Building Week haastaa kiireellisiin toimiin nollahiilirakennusten edistämiseksi

Kerrostalo taloyhtiö nollaE energiasaneeraus energiatehokkuus energiaremontti Petri JaartoWorld Green Building Week 21.-25 syyskuuta kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen. Tämän vuoden teema #ActOnClimate haastaa rakennusalan, päätöksentekijät ja hallitukset ryhtymään kiireellisiin toimiin nollahiilirakennusten eteen. Taloudellisesti kannattavilla energiatehokkuusinvestoinneilla vauhditetaan rakennusten energiankulutuksen hillitsemistä ja hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista.

Ohjelmistoinnovaatio laskee energiatehokkuusinvestoinneille suurimman sijoitetun pääoman tuoton.

Turkulaisen energiatehokkuuden konsulttitoimisto nollaE:n kehittämä ohjelmisto mahdollistaa rakennusten energiatehokkuustoimenpiteiden toteuttamisen taloudellisesti kannattavasti.

”Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää valtavia taloudellisia panostuksia tulevina vuosina. Rakennukset kuluttavat edelleen paljon energiaa ja tuottavat suuren osan päästöistä. Ohjelmistomme avulla rakennusten energiankulutus ja samalla päästöt voidaan minimoida taloudellisesti kannattavasti”, sanoo nollaE:n toimitusjohtaja Nikolas Salomaa.

nollaE:n kehittämän ohjelmiston tekemässä energiatehokkuuden optimoinnissa energiaratkaisu perustuu kiinteistön yksilölliset ominaisuudet huomioivaan laskentaan. Ohjelmisto laskee 100:sta jopa 10.000:een energiatehokkuutta parantavaa toimenpideyhdistelmää riippuen kohteesta ja listaa taloudellisesti järkevimmät toimenpideyhdistelmät. Optimaalinen ratkaisu tuottaa investoinnille suurimman sijoitetun pääoman tuoton.

Energiasaneeraus kannattaa myös melko uusissa rakennuksissa

Esimerkiksi kahdelle 60-luvulla rakennetulle kerrostalolle ohjelmisto esitti ratkaisuksi 15 eri rakennus- ja taloteknisen toimenpiteen yhdistelmää. Yhdistelmä toteutettiin energiasaneerauksena. Talojen normeerattu energiankulutus laski energiasaneerauksen myötä ensimmäisenä vuonna 77 % ja toisena 82 prosenttia. Projektin sijoitetun pääoman tuotto osoittautui käytössä olevan peräti 13 %. Tämä on varsin hyvä tulos projektissa, jossa 60-luvulla rakennettu asuinkerrostalo muutetaan lähes hiilineutraaliksi.

Myös melko uusiin rakennuksiin voi olla kannattavaa teettää energiasaneeraus. Esimerkiksi vuonna 2004 rakennetun kerrostalon E-luku saatiin pudotettua uudisrakennusta vastaavalle tasolle, kun siellä toteutettiin nollaE:n ohjelmiston esittämät toimenpiteet. Energiatehokkuusinvestoinnin sijoitetun pääoman tuotto olisi ollut 30 % ilman energia-avustusta. Asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin myönnettävän energia-avustuksen myötä investoinnin sijoitetun pääoman tuotto nousee 50 prosenttiin. Energia-avustus siis kannattaa myös hyödyntää.

nollaE:n kehittämä ohjelmisto tuottaa vain olennaista ja puolueetonta tietoa, ja helpottaa näin päätöksentekoa energiatehokkuusinvestointia suunniteltaessa.

Kuvassa nollaE:n suunnittelupäällikkö Petri Jaarto ja Koja Solutionsin Project Supervisor Timo Lindroos tarkastelemassa ilmanvaihdon piirustuksia.