Luotsi Capital

Kiinteistösalkku A-energialuokkaan

Luotsi Capital, suomalainen kiinteistöpääomarahastojen hallinnointiin erikoistunut yritys, joka toimii Luotsi-Kodit-brändillä, toteutti äskettäin energiavirtojen uudelleenjärjestelyprojektin. Heidän tavoitteenaan oli saavuttaa kiinteistöilleen Tampereen ja Helsingin seuduilla A-energialuokka. Projektiin kuului neljä kohdetta, yhteensä 256 asuntoa. Haastattelimme Kim Jolkkosta, Luotsi Capitalin hankejohtajaa vuodesta 2021 lähtien, jolla on laaja kokemus kiinteistökehityksestä ja asuntoliiketoiminnasta.

Mistä yhteistyö alkoi

Luotsi Capital kohtasi odottamattoman suurta sähkönkulutusta eräässä Tampereen maalämpökohteessa. Ratkaisun löytämiseksi he hyödynsivät nollaE:n asiantuntemusta, joka oli saanut suosituksen Kiinteistö-Tahkolalta kyvystään huomioida energiatehokkuuden taloudellinen näkökulma. 

Aluksi yhdestä kohteesta tehtiin tutkimus, jossa pienillä ja älykkäillä toimenpiteillä saavutettaisiin A-energialuokka. Tutkimuksen osoittama houkutteleva tuotto innosti Luotsi Capitalia toteuttamaan vastaavat tutkimukset myös kolmessa muussa kohteessa.

Tampereen kohteessa ostoenergian kustannukset vuositasolla laskevat 67 prosenttia, investoinnin takaisinmaksuajan ollessa 4,2 vuotta.

Kattavat suositukset energiavirtojen uudelleenjärjestelyyn

Asiakas sai nollaE:ltä yksityiskohtaiset ja selkeät suositukset energiatehokkuuden optimointitoimenpiteisiin. Suositukset sisälsivät tietoa kustannussäästöistä ja sijoitetun pääoman tuotosta. Kim Jolkkonen kiittää raportin helppolukuisuutta ja selkeyttä, joka teki siitä ymmärrettävän myös ei-asiantuntijoille. Kim piti myös erittäin arvokkaana, että toimenpiteet pystyttiin optimoimaan asuntokohtaisesti, eli keskitettiin toimenpiteen sinne, missä ne olivat optimaalisia, ilman turhaa ylikorjaamista.

Energiatehokkuuden vaikutus kiinteistöjen arvoon

”Kun kiinteistöjen energiankulutus pienenee, on sillä selkeä vaikutus kiinteistön arvoon ja, kun kohteet saadaan A-energialuokkaan on sillä itsessäänkin jo lisäarvo. Esimerkiksi ulkomaiset sijoittajat eivät nykypäivänä edes harkitse ostavansa muita kuin A-energialuokan kohteita.” sanoo Kim.

Luotsi Capitalin seuraavan rahaston tavoitteena on rakennuttaa uusia KVR-kohteita. He aikovat ottaa nollaE:n mukaan suunnitteluvaiheessa, jotta energiatehokkuus voidaan todentaa jo ennen rakentamisvaihetta.