Kiinteistösijoittajille suunnattu webinaarisarja starttaa tammikuussa

Turun Toriparkki energiatehokkuus nollaE

nollaE:n webinaarisarja ”Miten toteutetaan taloudellisesti kannattava nollahiilirakennus?” aloittaa tammikuussa aiheenaan lämmön kausivarastointi. Energiatehokkuuden konsulttitoimisto nollaE on toteuttanut monia nollahiilirakennuksia, joissa on paras sijoitetun pääoman tuotto. Webinaarisarja jakaa puolueetonta asiantuntemusta energiatehokkuudesta ja erilaisista toimenpiteistä, joita nollaE-optimoiduissa kohteissa on toteutettu.

Lämmön kausivarastointi toimenpiteenä

Webinaarisarjan ensimmäinen osa lähetetään 27.1. klo 9.30-10.00, ja sen aiheena on lämmön kausivarastointi. Erilaisia lämmön kausivarastointiratkaisuja on toteutettu muun muassa varastoimalla kesän aikana kerättyä ylimääräistä lämpöä, jota voidaan käyttää talvella. Kesäajan ylijäämä-, hukka- ja ilmaislämpö voidaan kausivarastoida ja voidaan ottaa käyttöön, kun lämmöntarvetta syntyy. Kun hyödynnetään rakennuksen jo olemassa olevia rakenteita, voidaan hyödyntää hukkalämpöä, jonka käyttäminen vaatii yleensä lämmön kausivarastointia. Lämmön kausivarastointi siis tukee kiertotalousajattelua ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Webinaarin puhujana toimii Turun ammattikorkeakoulun rakennustekniikan lehtori ja projektipäällikkö Rauli Lautkankare, joka valmistelee Vaasan yliopiston tohtoriohjelmassa väitöskirjaa lämmön kausivarastoinnista. Rauli on myös kirjoittanut aiheesta useita tieteellisiä artikkeleita. 

Optimoiduilla rakennuksilla nollahiilisyyteen

Webinaarin toisena puhujana toimii nollaE:n toimitusjohtaja Nikolas Salomaa, joka kertoo lämmön kausivarastointia hyödyntävistä kohteista. Webinaarissa käydään läpi myös nollaE:n simulointi- ja optimointiohjelmisto, jota on käytetty tuhansissa kohteissa. Ohjelmisto kartoittaa kiinteistön yksilölliset ominaisuudet ja huomioi rakenteelliset ominaisuudet, lämpöhäviöt sekä maantieteelliset taustatekijät. Energiainvestointeja tehdessä lämmitysjärjestelmän vaihtaminen voi olla yksi tapa, mutta yleensä paras tapa on erilaisten toimenpiteiden yhdistelmä. Vuonna 2020 nollaE:n asiakkaat saivat energiatehokkuustoimenpiteisiinsä sijoitetun pääoman tuottoa keskimäärin 42 % ohjelmiston ehdottamilla edullisimmilla toimenpideyhdistelmillä. Ohjelmisto laskee myös hiilidioksidipäästöt.

Voit ilmoittautua webinaariin tästä! Kerromme tuonnempana webinaarisarjan seuraavista aiheista.