EU maksaa edelleen 600 miljoonaa euroa päivässä venäläisestä maakaasusta

Pitkään tuntemamme rauhaan perustuva eurooppalainen maailmankatsomuksemme muuttui 24.2. nollaE tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan täysin ja toivomme sodan nopeaa päättymistä. Hyökkäyksen jälkeen Venäjälle on kuluneen reilun viikon aikana asetettu massiivisia talouspakotteita ja niille vastapakotteita ja haluamme näillä riveillä tuoda oman näkemyksemme keskusteluun energiapolitiikasta, energiatehokkuudesta ja huoltovarmuudesta.

Saksan päätös vuodelta 2011 luopua ydinvoimasta ja korvata se maakaasulla Venäjältä Nord Stream putkien kautta on johtanut EU:n energiaomavaraisuuden pienenemiseen ja korostanut Venäjän asemaa energiapolitiikan kentällä. Energiapolitiikka on pitkään keskittynyt rauhan ajan kokonaistarpeeseen ja ennakoitavaan hintaan. Viime viikolla energiapolitiikan rooli tärkeänä osana turvallisuuspolitiikkaa nousi kuitenkin esille hyvin selvästi. Huoltovarmuus konfliktissa ja erityisesti sodassa on oleellinen tekijä onnistuneessa puolustustaistelussa, niin suoraan Ukrainalle, kun epäsuoraan EU:lle.

Energiasektori on suurilta osin edelleen EU:n talouspakotteiden ulkopuolella ja Nordean pääekonomisti Tuuli Koivun mukaan Eurooppaa maksaa edelleen 600 miljoonaa euroa per päivä Venäjälle maakaasusta”. Tämä tilanne kuvastaa hyvin energian tärkeyttä yhteiskuntien ja talouden toimivuudelle ja korostaa mielestämme tarvetta vähentää energian käyttöä ja siirtää energiatuotantoa kestävämmälle pohjalle.

Parantamalla energiatehokkuutta voimme vähentää energian kulutusta kestävästi ja pysyvästi. Jokainen säästetty kWh energiaa vähentää maksamaamme kassavirtaa, joka tällä hetkellä rahoittaa Venäjän sotaa Ukrainassa. Parempi energiatehokkuus laskee lisäksi energian kysyntää markkinassa, joka puolestaan myös laskee energian hintaa. Osana energiatehokkuuden parantamista on lisäksi mahdollista lisätä uusiutuvien ja hiilineutraalien energialähteiden hyödyntämistä sekä kierrättää eri lähteistä saatavia energiavirtoja lähistöllä sijaitsevissa kohteissa. Energiatehokkuuden parantamisella on siis suora yhteys energiatuotannon omavaraisuuteen ja sitä kautta suoraan huoltovarmuuden parantamiseen.

Meillä on mahdollisuudet muuttaa yhteiskuntamme energian tarvetta

Olemme nollaE:ssä järjestäneet satojen kohteiden energiavirrat uudelleen ja tiedämme, että kiinteistöjen energian tarvetta voidaan pienentää kohteesta riippuen 40-70% taloudellisesti kannattavasti. Tämän tiedon ja kokemuksen valossa uskallamme väittää, että meillä on erinomaiset mahdollisuudet muuttaa yhteiskuntamme energian tarvetta ja käyttöä sekä sen lähteitä. Leikkaamalla kulutusta merkittävästi energiatehokkuutta parantamalla, siirtyminen muihin energialähteisiin kuten Saksan luopumisessa ydinvoimasta olisi paljon sujuvampaa ja geopoliittisesti turvallisempaa toteuttaa.

Nyt jos koskaan on aika katsoa tulevaisuuteen, leikata energian kulutusta ja huipputehon tarvetta parantamalla energiatehokkuutta taloudellisesti kannattavasti tinkimättä sen enempää asumismukavuudesta kuin huoltovarmuudestakaan.

Jerker Brandt, projektipäällikkö