Energiaremontti on käytännön vihreä vaikuttavuusinvestointi

Economist-lehti käsitteli hiljan kansijutussaan vastuullisen sijoittamisen megatrendiä. Vaikka pandemian aiheuttamat pullonkaulat ovat osittain hidastaneet vihreää siirtymää ja vaikeuttaneet sen toteuttamista, monia ilmastotekoja voidaan silti tehdä. Erityisen paljon mahdollisuuksia on kiinteistöjen energiansäästöä lisäävillä toimilla.

Blogin kirjoitti Markus Steinby

Tällä hetkellä eurooppalaisen rakennuskannan peruskorjauksissa rakennusten energiankulutusta vähennetään vain prosentin verran. Euroopan komission mukaan energiatehokkuutta parantavia perusteellisia perusparannuksia tehdään vuosittain vain 0,2 prosentille rakennuskannasta. EU:n kunnianhimoisten vihreän siirtymän tavoitteiden saavuttamiseksi vauhtia on siis lisättävä kestävän rakentamisen ja käytön aikaisen energiatehokkuuden edistämiseksi. Tässä yhteydessä sekä vastuullisen sijoittamisen että rahoituksen merkitys kasvaa koko ajan ja ne luovat omalta osaltaan lisää kannustimia kestävämmälle kehitykselle.

Voiko paikallinen sijoittaminen olla vaikuttavaa?

Yrityksiä ohjaavat ja puskevat eteenpäin paitsi lainsäädäntö myös niiden omat ESG-tavoitteet (Environmental, Social ja Governance). Siksi vastaaviin tavoitteisiin sitoutumista edellytetään myös yhteistyökumppaneilta. Sidosryhmät ovat osaltaan luomassa painetta eri alojen toimijoille, jotta yhteistyökumppaneidenkin ympäristöprofiili vastaisi omia arvoja.

ESG-aalto, joka lähti listatusta maailmasta, on yhä vahvemmin tullut listaamattomaan kiinteistömaailmaan. Entistä useampi yritys, julkinen toimija tai yksityinen henkilö edellyttää, että kiinteistön omistaja toimii kestävästi. Painetta tulee myös kuluttajilta, joiden ympäristötietoisuus kasvaa koko ajan.

Hyvin tehty ja valmisteltu energiaremontti on erityisesti pitkällä aikavälillä kannattava investointi, joka maksaa itsensä tehokkaasti takaisin. Energiatehokkuuden parantaminen on yksi merkittävimmistä kiinteistön arvoon ja sen ylläpitokustannuksiin vaikuttavista tekijöistä. Se on lisäksi erinomainen esimerkki paikallisesta vaikuttavasta sijoittamisesta käytännössä. Taloudellisten hyötyjen lisäksi energiatehokas rakennus on myös ilmasto- ja ympäristönäkökulmasta huomattavasti parempi vaihtoehto kuin rakennus, jonka energiatehokkuus ei ole optimaalisella tasolla.

”Olemme nollaE:ssä jo olleet mukana yhteistyöprojekteissa, joissa yritysvuokralainen on vastuullisuusperiaatteidensa mukaisesti kiinnostunut parantamaan kiinteistön energiatehokkuutta yhteistyössä kiinteistön omistajan kanssa ja sitä kautta pienentämään oman toimintansa hiilijalanjälkeä.”

Energiansäästöllä vaikutamme eniten

Kestävää liiketoimintaa ja vaikuttavuutta arvioidaan monesta näkökulmasta. Oman toiminnan hiilijalanjälki on entistä enemmän fokuksessa. Tästä on hyvänä osoituksena se, että olemme nollaE:ssä jo olleet mukana yhteistyöprojekteissa, joissa yritysvuokralainen on vastuullisuusperiaatteidensa mukaisesti kiinnostunut parantamaan kiinteistön energiatehokkuutta yhteistyössä kiinteistön omistajan kanssa ja sitä kautta pienentämään oman toimintansa hiilijalanjälkeä.

Mitä ESG meille jokaiselle sitten tarkoittaa erityisesti energiatehokkuuden näkökulmasta? Merkittävimpänä tavoitteena on tietenkin hiilijalanjäljen pienentäminen ja energiankulutuksen vähentäminen. Sosiaaliset vaikutukset saadaan kuitenkin myös mukaan energiaremonttien työllistämisen myötä. Governance-tulokulma toteutuu siten, että rakennus on paremmin linjassa nykymääräysten ja ennen kaikkea tulevien määräysten kanssa.

Lähes jokainen meistä pystyy tekemään vaikuttavuussijoituksia tai vaikuttamaan niiden tekemiseen. Vaikuttavuusinvestointien takia ei tarvitse mennä merta edemmäs kalaan – eikä sijoitusten tarvitse olla suuria, kuten me nollaE:ssä tiedämme. Energiansäästötoimenpiteet eivät ole kalliita, jos ne tehdään oikein. Niitä ei myöskään pidä nähdä kuluina vaan investointeina. Investointihan tarkoittaa sitä, että käytetylle pääomalle odotetaan myös tiettyä tuottoa. Ja vaikuttavalla energiainvestoinnilla on aina vaikutus myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja elämänlaatuun.

Jokainen yksittäinenkin energiansäästötoimenpide on tärkeä. Meidän tulokulmamme on kasvattaa ja kertauttaa toimenpiteiden vaikuttavuus ja hyöty käsittelemällä energiatehokkuutta yhtenä kokonaisuutena. Näin tehty energiaremontti on aina myös taloudellisesti kannattavin ja sitä kautta erinomainen esimerkki vaikuttavasta investoinnista käytännössä.