Byggherre eller fastighetsägare

Vet du hur mycket du kan spara nu och även efter 20 år?

OPTIMERA ENERGIEFFEKTIVITETEN I DIN BYGGNAD

I nollaE sysslar vi inte bara med sensordata och småjusteringar. Vi designar fastighetens energilösningar så, att de är kostandseffektiva under hela deras livscykel.

Är det dags för energirenovering i ert bostasdsaktiebolag?

Vi skräddarsyr energilösningen som ger bäst ROI i din fastighet.

NOLLAE:S OPTIMERADE LÖSNING SÄNKER ENERGIKOSTNADERNA MÄRKBART

nollaE:s lösning är en unik service, som tar i beaktande varje fastighets individuella egenskaper.

Energieffektivitet mäts i euron

Förutom besparingar tillhandahåller vi opartisk information om de mest lönsamma alternativen.

BRA PLANERING MÖJLIGGÖR KOSTNADSEFFEKTIVAST GENOMFÖRNING

Med våra beräkningar får du viktig information och insiktsfullt stöd för beslutsfattandet. Vi kan även ta hand om upphandlingen.

Aktuellt

  • Mika Soinio Åbo Akademin säätiö Nikolas Salomaa nollaE energiatehokkuuden nollaE-sertifikaatti Domus Aboensis

Domus Aboensis energiförbrukning sjönk till under en fjärdedel jämfört med tidigare år

10.12.2019|

Det av stiftelsen för Åbo Akademi ägda bostadshuset Domus Aboensis totala energiförbrukning sjönk genom energisaneringen till under en fjärdedel jämfört med tidigare år. Energieffektivitets konsulteringsbyrån nollaE utförde optimeringen av energieffektivitet hos den på Biskopsgatan i Åbo liggande fastigheten. De två höghusens årliga koldioxidutsläpp sjönk med 58 ton per år jämfört med innan [...]

Varför nollaE?

  • Minimera energikonsumtion och -kostnader

  • Maximera energieffektivitet

  • Maximera avkastning

Det är fantastiskt att det finns sådan expertis och nytänkande när det gäller att optimera energieffektiviteten i byggnader och i planering av energilösningar.

Jari Pölönen, Verkställande direktör, T-Park

Blogg

Den stora potentialen i återanvändningen av spillvärme

30.9.2019|0 Comments

Pengar kastas för tillfället i praktiken bort. Byggnader släpper hela tiden ut värme som skulle kunna användas istället för att kastas bort. Detta är vad som kallas spillvärme. Den exakt mängden spillvärme som är tillgänglig att användas känner man inte till. Baserat på forskning runt ämnet har redan Finlands industri överloppsvärme till ett värde på hundratals miljoner euro. På sommaren är överloppsvärme till och med ett problem. Hur bör man då gå till väga för att tillvarata spillvärme? För detta finns det redan teknologiska lösningar. Det största hindret för användning av spillvärme har än så länge varit att den säsongmässiga efterfrågan och utbudet [...]