Byggherre eller fastighetsägare

Vet du hur mycket du kan spara nu och även efter 20 år?

OPTIMERA ENERGIEFFEKTIVITETEN I DIN BYGGNAD

I nollaE sysslar vi inte bara med sensordata och småjusteringar. Vi designar fastighetens energilösningar så, att de är kostandseffektiva under hela deras livscykel.

Är det dags för energirenovering i ert bostasdsaktiebolag?

Vi skräddarsyr energilösningen som ger bäst ROI i din fastighet.

NOLLAE:S OPTIMERADE LÖSNING SÄNKER ENERGIKOSTNADERNA MÄRKBART

nollaE:s lösning är en unik service, som tar i beaktande varje fastighets individuella egenskaper.

Energieffektivitet mäts i euron

Förutom besparingar tillhandahåller vi opartisk information om de mest lönsamma alternativen.

BRA PLANERING MÖJLIGGÖR KOSTNADSEFFEKTIVAST GENOMFÖRNING

Med våra beräkningar får du viktig information och insiktsfullt stöd för beslutsfattandet. Vi kan även ta hand om upphandlingen.

Aktuellt

Varför nollaE?

  • Minimera energikonsumtion och -kostnader

  • Maximera energieffektivitet

  • Maximera avkastning

Det är fantastiskt att det finns sådan expertis och nytänkande när det gäller att optimera energieffektiviteten i byggnader och i planering av energilösningar.

Jari Pölönen, Verkställande direktör, T-Park

Blogg