Byggherre eller fastighetsägare

Vet du hur mycket du kan spara nu och även efter 20 år?

OPTIMERA ENERGIEFFEKTIVITETEN I DIN BYGGNAD

I nollaE sysslar vi inte bara med sensordata och småjusteringar. Vi designar fastighetens energilösningar så, att de är kostandseffektiva under hela deras livscykel.

Är det dags för energirenovering i ert bostasdsaktiebolag?

Vi skräddarsyr energilösningen som ger bäst ROI i din fastighet.

NOLLAE:S OPTIMERADE LÖSNING SÄNKER ENERGIKOSTNADERNA MÄRKBART

nollaE:s lösning är en unik service, som tar i beaktande varje fastighets individuella egenskaper.

Energieffektivitet mäts i euron

Förutom besparingar tillhandahåller vi opartisk information om de mest lönsamma alternativen.

BRA PLANERING MÖJLIGGÖR KOSTNADSEFFEKTIVAST GENOMFÖRNING

Med våra beräkningar får du viktig information och insiktsfullt stöd för beslutsfattandet. Vi kan även ta hand om upphandlingen.

Aktuellt

  • nolla

nollaEs simulering- och optimeringsprogramvara vann innovationstävlingen

30.1.2020|

nollaE:s simulering- och optimeringsprogramvara vann innovationstävlingen för bostadsbyggande. Programvaran möjliggör genomförande av energieffektivitetsinvesteringar på ett ekonomiskt lönsamt sätt. Business Finland, Teknologiateollisuus, KIRAHub och Rakennuslehti valde nollaE:s programvara som vinnare av innomvationstävlingen [...]

Varför nollaE?

  • Minimera energikonsumtion och -kostnader

  • Maximera energieffektivitet

  • Maximera avkastning

Blogg

Den stora potentialen i återanvändningen av spillvärme

30.9.2019|0 Comments

Pengar kastas för tillfället i praktiken bort. Byggnader släpper hela tiden ut värme som skulle kunna användas istället för att kastas bort. Detta är vad som kallas spillvärme. Den exakt mängden spillvärme som är tillgänglig att användas känner man inte till. Baserat på forskning runt ämnet har redan Finlands [...]