Energikonsumtionen för varje hus är unikt

Att bygga eller renovera är stora projekt där man måste ta ett flertal detaljer i beaktande. Den alltid aktuella energieffektivitet vållar huvudbry åt många: vad är det pålitligaste och kostnadseffektivaste för mitt hem?

Vi på nollaE vet vad som måste tas i beaktande. Vi är en opartisk aktör och vi känner branschen. Vi anser att det viktigaste är att hitta vad just ditt hem behöver för att vara energieffektivt. Därför har vi utvecklat ett eget program som, av alla de 1000 alternativ varje hus har, räknar fram en finansiell energirenoveringsplan.

Vårt program söker de finansiellt lönsammaste alternativen. En finansiell energirenoveringsplan berättar inte bara hur mycket energi som sparas utan också vad kombinationerna kostar att utföra och hur mycket de på riktigt sparar in i helhet och på lång sikt. De finansiellt mest lönsamma energikombinationerna är alltid unika, olika från grannen.

Vårt mål är alltid att hitta den optimala kombinationen, som åstadkommer den största besparingen med minsta investering. En noggrann plan sparar pengar och ännu mera miljön.

Energiplanering av nybyggen

Skall du bygga ett egnahemshus? När du tar med oss redan i början av planeringen, minskar du dina byggkostnader. Ett egnahemshus energikostnader kan noggrannt simuleras redan i planeringsfasen, då man ännu kan ändra på detaljerna utan merkostnader.

Energirenoverinsplan för egnahemshus

Ett gammalt egnahemshus energieffektivitet kan förbättras på hundratals sätt. Att byta värmekälla är viktigt men bara en åtgärd bland andra. De andra tar vi fram med hjälp av simulering – fråga mera!