Kostnadseffektivitet betyder smarta kombinationer av åtgärder

Vi kartlägger de åtgärder som tillsammans ger största möjliga ROI. Energikostnaderna faller ofta till hälften av utgångsläget.

Nya byggnader simuleras i planeringsfasen. Åtgärdskombinationernas inverkan på kostnaderna är efter det väldigt lätta att räkna med några enstaka euros noggrannhet. Energirenovering av gamla fastigheter är smartast att göra i samband med annan sanering, varvid man ofta undviker återbetalningstid helt.

Vårt mål är att hitta den optimalaste åtgärdskombinationen som ger bäst ROI.