rakennuksen viilennys helteellä

Då en värmebölja hettar upp lägenheten och gör det obehagligt att vistas inomhus börjar man tänka på olika sätt att kyla ned sitt hem. Förstås är det olika för varje invånare vilken temperatur som är bekväm men oftast orsakar en längre period av hetta och förhöjda inomhustemperaturer problem för många exempelvis då man försöker sova.

Nedkylningen både kostar och förbrukar energi

Det finns flera olika metoder för nedkylning av lägenheter. Den rätta tidpunkten att ta nedkylningsbehovet i beaktande är under planeringen av byggnaden. Genom att göra det då kan man kyla ner byggnaden med minimala kostnader. Prisdistribueringen för nedkylningssystem är enorm; från kilowattpriset för uppvärmning till och med noll euro. Spektrum för tekniska lösningars är ännu bredare För varje lägenhet finns det en enorm mängd olika nedkylningsalternativ. Utmaningen är att för varje individuell byggnad hitta den mest passande lösningen.

Vanligtvis stöter man ändå på nedkylningsproblem i redan färdigbyggda byggnader vilka har byggts enligt sin tids standarder som inte tog i beaktande de temperaturproblem värmeböljor orsakar. I byggnader av detta slag är det möjligt att göra en energisanering i vars samband nedkylningsbehovet också kartläggs. Samtidigt fastställs de mest lämpliga saneringsåtgärderna för syftet och de optimala systemen väljs enligt den ifrågavarande byggnadens egenskaper samt enligt både huset och dess invånares uppvärmnings- och nedkylningsbehov.
I villor har nedkylningsbehovet tagits i beaktande redan under flera års tid. Nuförtiden kan föregångare ta i beaktande nedkylningsbehoven också i höghus.

Signifikanta inbesparingar tack vare energieffektiva nedkylningslösningar

Med hjälp av moderna lösningar kan man optimera även utmanande lägenheter genom att uppvärmnings- och nedkylningssystemen förbrukar så lite energi som möjligt. När nedkylningssystemet skräddarsys så betalar inte i onödan.

Exempel på nedkylningsalternativ för lägenheter är kylare i ventilationssystemet eller golvvärme som kan kylas ner med bergkyla. Alternativen är många och valet kan vara svårt för de som inte är insatta i ämnet. Det lönar sig att använda sig av experthjälp då den bästa möjliga lösningen på lång sikt ger signifikanta inbesparingar i byggnadens energiförbrukning.

Första hjälpen för en varm lägenhet

Ifall byggande eller energisanering av byggnaden inte är aktuellt just nu finns det möjlighet att med andra knep försöka kyla ned lägenheten. Några tips:
• Kontrollera att golvvärmen eller värmeelementen inte är påslagna
• Undvik att använda ugn eller spis.
• Undvik att använda bastu
• Vädra bara med korsdrag på natten, då uteluften är kallare än inneluften.
• Dra för gardinerna eller rullgardinen vid den sidan av byggnaden på vilken solen skiner.

Om luftvärmepumpar eller andra anordningar vilka kan användas för nedkylning inte är aktuella just nu kan man ta till fläktar eller mobil luftkonditionering. En fläkt kyler inte lägenheten utan cirkulerar endast luften och orsakar ett drag. Dock kan det ändå möjligtvis förbättra tillvaron. Mobil luftkonditionering å andra sidan kyler ned luft. Med hjälp av mobil luftkonditionering kan man kyla ett enskilt rum såsom exempelvis sovrummet förrän man ska sova. Mobil luftkonditionering kan vara högljudd, orsaka kondensvatten och förbrukar el.

Den optimala lösningen på lång sikt är att investera i en helhetslösning vilken beaktar både byggnadens uppvärmnings- och nedkylningsbehov. Detta gäller både för nybyggen och renoveringar.