Bostadsområdet Skanssi i Åbo utvecklas snabbt när YH Hem bygger ägande- samt hyreslägenheter åt 8.000 invånare. Just nu byggs Skanssi Torn som nollaE har energioptimerat.

nollaE’s expert Jerker Brandt och bakom sig Skanssi Torn.

”Vi i nollaE har som mål att för varje byggnad hitta den bästa kombinationen av energilösningar som möjliggör total energieffektivitet”, säger VD:n för nollaE, Nikolas Salomaa.

Området i Skanssi skall byggas till en ekologisk och hållbar stadsdel. Till området har planerats nya typer av energisystem som bl a ett dubbelriktat fjärrvärmenät och utnyttjande av förnyelsebar energi i stor utsträckning. Energieffektiviteten är också ett viktigt tema i utbyggnaden av området Skanssi.

”Kombinationen av energilösningar som vi har planerat till Skanssi Torn innehåller bland annat ett underjordiskt energilager som utnyttjas i värme- och nedkylningssystemet.”

Underjordiska energilager befinner sig i en fas av stark tillväxt i Finland. Befintlig och testad teknik möjliggör för byggnader att producera och lagra sin egen värme-energi på plats. Samma teknik kan också användas i nedkylning av byggnader.

Energi- och kostnadsbesparingar i både korta- och långa loppet

Med energieffektivitetsoptimering åstadkommer man energibesparingar men också besparingar i byggkostnader.

”Energioptimering är ekonomiskt för fastighetsutvecklaren eftersom vi tillhandahåller information om både investeringskostnader för kombinationer av energilösningar som uppehållskostnader för dessa under hela livslängden”, berättar Salomaa.

Inflyttning till Skanssi Torn kommer att ske under våren 2019. Optimeringen och de avancerade energilösningarna kommer att gynna både de boende som fastighetsutvecklaren då de möjliggör bästa möjliga energieffektivitet, största möjliga comfort och hållbart boende.