Mika Soinio Åbo Akademin säätiö Nikolas Salomaa nollaE energiatehokkuuden nollaE-sertifikaatti Domus AboensisDet av stiftelsen för Åbo Akademi ägda bostadshuset Domus Aboensis totala energiförbrukning sjönk genom energisaneringen till under en fjärdedel jämfört med tidigare år. Energieffektivitets konsultbyrån nollaE utförde optimeringen av energieffektivitet hos den på Biskopsgatan i Åbo liggande fastigheten. De två höghusens årliga koldioxidutsläpp sjönk med 58 ton per år jämfört med innan energisaneringen.   

Stiftelsen för Åbo Akademis fastighetschef Mika Soinio är nöjd med resultatet:
”Vi vill, inom hållbar utveckling, vara föregångare med våra fastigheter. Vi är en synlig del av staden och vill ta vårt ansvar för koldioxidutsläppen”, berättar han.

Genom energioptimeringen strävade man förutom minskade utsläpp också efter ekonomiska inbesparingar. Stiftelsen delar ut inbesparingarna i form av exempelvis forskningsbidrag till Åbo Akademi.
”Ju mer vi sparar i fastigheternas förbrukning desto mer kan vi ge understöd.”

I fastigheten hade det redan tidigare gjorts energisaneringsåtgärder men dessa hade inte uppnått de förväntade inbesparingarna.

nollaE utförde simuleringen och energioptimeringen av den år 1965 byggda fastigheten med sin egen AI-baserade mjukvara. Genom optimeringen fann programmet av ca. 2000 olika alternativ den lönsammaste kombinationen av åtgärder genom vilka byggnadens energieffektivitet förbättrades märkbart. Då åtgärderna nu har utförts visar uppföljningsdata att den förverkligade årliga totala energiförbrukningen har sjunkit med till och med 77 procent jämfört med den årliga totala energiförbrukningen tidigare år. Enligt stiftelsen för Åbo Akademi var optimeringen av energieffektiviteten en succé och resultatet talar för sig själv.

”nollaEs program beräknade att den för Domus ekonomiskt mest lönsamma åtgärdskombinationen var en där bland annat byggnaden delas in i klimatmässiga buffertzoner, man återvinner maximalt alla värmeförluster genom ventilationen samt säsongförvarar värme i jorden. Genom energisaneringen förbättrades också bekvämligheten för boende genom bland annat sommarnedkylning. Då systemet inom ett par år nått sin optimala nivå ökar besparingarna ytterligare”, berättar nollaEs Vd Nikolas Salomaa.