nollaE Ab:s kundresponsregisters Register- och dataskyddsbeskrivning i enlighet med 10 § och 24 § i personuppgiftslagen och EU:s dataskyddsförordning.

Registeransvarig
nollaE Oy
Tykistökatu 4
20520 TURKU
tel. +358 20 7432 222
e-post: info@nollae.fi

Kontaktperson i registerärenden
Jerker Brandt
e-post: jerker.brandt@nollae.fi
tel. +358 40 525 6298

Registrets namn
nollaE Ab:s websidornas kundresponsregister

Rättsliga grunder och avsikt för behandling av personuppgifter
Rättsliga grunder enligt EU:s dataskyddsförordning för behandling av personuppgifter är samtycke. Avsikten för behandlingen av personuppgifter givna i webformulären är, att kunna uppnå personen som har lämnat en förfrågning eller respons. Uppgifterna används inte till automatiserad beslutsfattande eller profilering.

Registrets datainnehåll
I registret lagras personens för- och efternamn samt epost-adress.

Regelmässiga uppgiftskällor
Uppgifterna som lagras i registret fås av personerna själva.

Utlämnandet och överlåtandet av uppgifterna utanför EU eller EES
nollaE Ab:s kundresponsregistrets uppgifter behandlas av företagets serviceansvariga anställda. Uppgifterna i registret överlåts inte för marknadsföringsavsikter, och inte utanför EU eller EES.

Registrets skyddsprinciper
Behandlingen av nollaE Ab:s kundresponsregistret sker ansvarsfullt och de behandlade uppgifterna skyddas lagenligt. Registeransvarig behandlar de givna uppgifterna konfidentiellt.

Lagringstiden av personuppgifterna
nollaE Ab lagrar kundresponsregistrets personuppgifter den tid som krävs för att uppnå ovannämda mål enligt i kraftvarande lagstiftning. Klienten kan även påverka lagringstiden av personuppgifterna så som nedan näms.

Granskningrättighet och rättighet att kräva korrigering av uppgifterna
Personen som finns upptagen i nollaE Ab:s kundresponsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. I fall personen vill granska sina uppgifter, eller kräva rättelse av sina uppgifter, bör bägaran lämnas skriftligt till registeransvarige. Registeransvarige kan vid behov begära bestyrkning av identitet. Registeransvarige ger respons inom den utsatta tiden i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (i allmänhet en månad).

Andra rättigheter berörande behandligen av personuppgifter
Klienten har rätt att på begäran få sina personuppgifter borttagna från registret (”rätt att få bli bortgömd”). Dessutom har klienten de rättigheter som näms i EU:s dataskyddsförordning, som exempelvis begränsning av behandlandet av personuppgifterna i vissa situationer. Bägaran bär lämnas skriftligt till registeransvarige. Registeransvarige kan vid behov begära bestyrkning av identitet. Registeransvarige ger respons inom den utsatta tiden i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (i allmänhet en månad).