Uusimaa Areenan, vilken ligger i Borgå, belönades den här veckan med ett nollaE-certifikat som överräcktes till Vd Toni Nyström Från nollaE var energi-experten Jerker Brandtpå plats. Uusimaa Areenan är vad gäller energieffektivitet en exemplarisk bollhall, vars energiförbrukning tack vare nollaEs planerade energisystem har minimerats.

På nollaE-certifikatet över energieffektivitet kan läsas byggnadens årliga energiförbrukning per kvadratmeter samt hur mycket dess årliga koldioxidutsläpp sänkts jämfört med en på sedvanligt sätt byggd hall. nollaE-certifikatet belönas åt fastigheter i vilken kunden har förverkligat de åtgärder för optimering av energieffektivitet, vilka nollaE rekommenderat baserat på sin simulering.

Uusimaa Areenans årliga energiförbrukning är 27 kWh*/m² och dess årliga koldioxidutsläpp sänktes med 84 ton jämfört med utsläppen från en på vanligt sätt byggd hall. *normerad

Läs mer om Uusimaa Areenan här.