Uusimaa Areena

Uusimaa Areenan, vilken ligger i Borgå, belönades den här veckan med ett nollaE-certifikat som överräcktes till vd Toni Nyström Från nollaE var energiexperten Jerker Brandt på plats. Uusimaa Areenan är vad gäller energieffektivitet en exemplarisk bollhall, vars energiförbrukning tack vare nollaEs planerade energisystem har minimerats.

På nollaE-certifikatet över energieffektivitet kan läsas byggnadens årliga energiförbrukning per kvadratmeter samt hur mycket dess årliga koldioxidutsläpp sänkts jämfört med en på sedvanligt sätt byggd hall. nollaE-certifikatet belönas åt fastigheter i vilken kunden har förverkligat de åtgärder för optimering av energieffektivitet, vilka nollaE rekommenderat baserat på sin simulering.

Uusimaa Areenans årliga energiförbrukning är 27 kWh*/m² och dess årliga koldioxidutsläpp sänktes med 84 ton jämfört med utsläppen från en på vanligt sätt byggd hall. *normerad

Läs mer om Uusimaa Areenan här.